English » DEPARTMENT OF EUROPEAN AND INTERNATIONAL RELATIONS » Contact

Department of European and International Relations 

Address: 30, Panepistimiou street, 106 79 Athens, Greece

email: international-relations@uoa.gr

FRYDA FOTINI (HEAD OF THE DEPARTMENT) 210 368 9713 ffryda[at]uoa[dot]gr

ANESTI ELENI

210 368 9714

eanesti[at]uoa[dot]gr

ANTONIOU ILIAS

210 368 9681

ilantoniou@uoa.gr

CHATZIMICHAIL ANNIKA

210 368 9746 

annikachatz[at]uoa[dot]gr 

DELIOLANI POLYXENI

210 368 9716

pdel[at]uoa[dot]gr

EXINTAVELONI GEORGIA

210 368 9662

gexintav@uoa.gr

GEORGOTAS ANASTASIOS

210 368 9707

angeorgotas@uoa.gr

KALAMAKI ATHINA 

210 368 9674 

akalamaki[at]uoa[dot]gr 

MANETTAS ANTONIOS

210 368 9747

antmanet@uoa.gr

VARDAKI MARIA

210 368 9731

mvardaki[at]uoa[dot]gr

VASSOU AFRODITI

210 368 9722

avassou[at]uoa[dot]gr

VELLINIATI DIMITRA

210 368 9735

dvelin[at]uoa[dot]gr

VLASSI MARGARITA

210 368 9715

mvlassi[at]uoa[dot]gr